Tors minnefond

Noen av Tors barndomsvenner har tatt initiativ til innsamling av penger til et minnefond. Fondet skal bidra til å sikre en økonomisk trygghet for Tors familie: Line og barna Pernille, Snorre og Marit. Minnefondet vil overrekkes Line og barna under minnestunden den 19. hjemme på tunet på Myrer Østre, og det er de som vil forvalte pengene ut fra sine behov. Men vi ser for oss at pengene skal gå til:

  • Varige ting som vil gi en enklere hverdag. Om det ikke var mye logistikkutfordringer før, så blir det i hvert fall nå. En garasje, for å slippe og skrape is og snø av bilen om vinteren, var noe Tor og Line lenge hadde snakket om. Familiene ønsker å bygge en garasje før denne vinteren. Familiene vil legge ut mer info om prosjektene senere.
  • Plutselige uforutsette utgifter til reparasjoner på bil, hus og eiendom
  • Aktiviteter til beste for barna

Vil du eller ditt firma gi et bidrag så ta kontakt på torsminnefond@venn.no

Vi er svært taknemlige for alle som har bidratt til fondet! Pr 30/8 har det
kommet inn mer enn 124.000 kr fra følgende bidragsytere:

Anonyme, 10 stk
Ane Gram Dæhlen
Anne Berit Lein
Anne Camilla Bergkvist
Anne Ma Stensrud
Anne Marit Kleven og Christian «Moffa» Moser
Arne Hilmersen
Aslaug Henningsen
Beathe Celine Drillestad
Bent Asbjørn Sundstøl og Ingvild Hellum
Bente Ringlund Bunæs
Bente Rode Liseth med famile (Jan Børre Johansen (samboer), Sindre
Johansen(klassekamerat med Marit), Emil Johansen (fotballaget til Snorre)
og Håkon Johansen (jevngammel med Pernille)
Bente Ø. Tollefsrød
Birgit Uhlen
Bjørg Astrid Landfald
Bjørn Sandnes
Bjørn Venn
Bård Nedberg
Charlotte Glaser Munch
Christian Blom
Christin og Anders Hauge
Christine Bjønness-Nilsen
Christof Klech
Dag Molteberg og Gyda Fimland
Durita Brattaberg og Lars Gotaas
Edel Urstad
Egil og Grethe Bjerkestrand
Egil og Kirsten Molteberg
Eldbjørg Merkesdal
Eli Øydvin og Tord Viggo Thorshov
Elisabeth Molteberg og Lars Sandved Dalen
Elisabeth Sørvig
Ellen Jeanett, Knut Nicolay og Ann Kristin Kopperud
Emil Moholt med familie
Erling og Laila Fimland
Espen Holtestaul , Cis-Doris Andreassen og Agnes Holtestaul
Eva Kristine Hjorthaug Ishoel på vegne av Erling Hjorthaug, Bjarte og
Hanne Hjorthaug, Eva Kristine H. og Ole Henrik Ishoel
Frode Fjærtoft
Gabriele Remedios
Geir Bredholt
Geir Hagen og Vivian Utne
Geir Overaa
Gunnar og Jorunn Ogner
Gunnar og Marit Abrahamsen
Gunnar Willhelmsen og Else, Lone og Terje
Guri og Severin Woxholtt
Hallvard Bratberg med famile Vigdis, Anna Sofie og Viktor
Halvor Hilmersen
Halvor, Aud, Aslak og Espen Holtestaul
Harald Bredholt
Heidi (Bjørnemo) og Arnfinn Norås
Heidi Østhagen
Helge  Skuterud og Anne-Lise
Henrike Steinhauser
Hilda og Trond Sæther
Ingebjørg og Nils Standal
Jarle Ørnebo
Jens Plahte
Joar Markhus
Johan Kylborn og Christina
Jon Heikki Aas
Jonny Bjørklund, Tone Johansen, Camilla og Mari
Kari S. og Hartl Klech
Kjartan og Vibeke Selnes
Kjell A Larsen for Hobøl I.L.-Tomter Hoppteam og Hoppsportens Venner for
Tomter Hoppteam
Kjersti Haugen og Asbjørn Fretheim
Kjetil Sandnes og Mari Solberg
Knut og Reidun Solbraa
Knut Velde og Siv Espedal
Kristin Standal
Leif Sundheim med familie
Leif Sundheim, på vegne av Gamleveien Maleselskap
Liv Grimsmo
Magni og Petter Kolle
Magnus Stam med familie
Magrethe Sagevik
Mari og Einar Vigerust
Marianne og Geir Inge Mosling
Marit Eikeland
Marthe Mjølnerød med familie
Martin Schweikhart
Mathilde Dahl og Isak Thomas Anderssen
Meike van Ness
Mina Grav
Monica og Frode Melum
Nils og Ane Dælen
Nora Rødbotten
Ole Ludvig og Marit Kleven
Ole Magne Kleven og Katharine Jakola
Paula og Bjørn Tveite
Petter Sveum
Ragnar M Næss og Kari Thoresen
Randi Holen Bartnes
Randi og Arvid Bornø med familie
Randi Aas
Reidun, Inger, Mari og Halvor Hilmersen
Rita, Tor, Mona, Karl Erik og Torill Geirtun
Robert Aaslie
Rune Aksnes
Sigbjørn Lisland, Marianne og ungene
Sindre Matre, Lin Staxrud og Toralv og Borgny Matre
Snorre Joakim Synnestvedt
Sondre Skatter
Stein Lier
Stein og Bodil Johansen
Stig Muan og Suzanne Lie
Stine og Ulf Bendiksen
Svein Hauknes
Sveinung og Bettine Johansen
Synne Kristin Kolle Riskild
Thor Erik og Solveig Klever
Thorgeir Berger, Gry med familie
Tine Aamodt
Tom Olav Østgaard
Tommy Hvidsten med familie
Tone Elin Eriksen
Tone Lysberg
Tor «Tøggis» Kvande-Pettersen
Torbjørn Mehl og Nicole Grynning Rezende
Tove Marie Bagroen
Trine Vallevik Håbjørg
Trond Clausen og Cathrine Pedersen
Trond og Jorunn Sæther
Trond Sørhaug, Solveig og Elise
Truls, Dorthe-Lise, Sondre, Nora Kristine og Gulbrand Lindmo
Turi, Frik og Arnt Sundstøl
Turid og Ole Svenneby
Vegard, Richard og Erlend Moen
Vemund Venn
Vidar Bredholt
Vidar Larsen
Vidar Mork
Wenche Vassli
Øystein Magnus Austarå og Ingebjørg
Øystein Vigerust
Øyvind Røe
Øyvind Tjølsen
Aagot Lisland
Åsgeir og Ingvild Nystuen
Åshild og Johan Petter Nystuen

Feil og rettelser til bidragslisten kan meldes til torsminnefond@venn.no.